Kort fortalt

Hvad er Kompetencetest.dk?

Kompetencetest.dk er et værktøj til kortlægning af faglige kompetencer på individuelt niveau, eller på tværs af én eller flere afdelinger. Erfaring viser, at reel indsigt og selvindsigt i faglige kompetencer ofte er mangelfuld, både i forbindelse med rekruttering og i forhold til løbende medarbejderudvikling.

Visionen bag Kompetencetest.dk  udspringer af et brændende ønske om at få det bedste ud af den enkelte medarbejder, og hver gang det lykkes, bliver den vision yderligere styrket. Missionen er derfor at skabe dybere faglig indsigt og motivation for det faglige på medarbejderniveau, samt skabe effektivitet og faglig styrke for virksomheden.


For virksomheder

Med Kompetencetest.dk er det muligt at analysere, hvilke faglige kompetencer den pågældende medarbejder reelt har i forhold til den konkrete funktion og rolle.
Samtidig giver testen en indikation af hvilke kompetencer medarbejderen kan forventes at have ud fra en pre-defineret rolleprofil. På den måde synliggøres et eventuelt gap mellem medarbejderens faktiske kompetence niveau, og det kompetenceniveau der forventes.
Det vil typisk være på ledelsesniveau, at der er værdi i at få klarlagt kompetenceniveauet for en eller flere medarbejdere.

Eksempler på situationer hvor Kompetencetest.dk gør en forskel for virksomheden:

 • Ny leder, der ønsker faglig indsigt
 • Rekruttering af ny medarbejder
 • Analyse af eksisterende team
 • Indsigt for leder, der ikke har faglig baggrund
 • Omorganisering af afdeling eller funktion
 • Faglig forventningsafstemning med medarbejder

Uanset hvilken situation der er tale om, vil konkret dokumentation af faglige kompetencer, gøre det nemmere som leder at italesætte og forventningsafstemme omkring medarbejderes faglighed og performance.

For medarbejdere

De fleste medarbejdere har en god fornemmelse af deres kompetenceniveau inden for forskellige områder.

Vi oplever dog, at de fleste medarbejdere der har anvendt Kompetencetest.dk, bliver overrasket over, at der er fagområder, der ikke kan svares på – eller hvor man svarer forkert.

Det handler meget ofte om faglig basisviden.

Som medarbejder kan Kompetencetest.dk anvendes som en hjælp til videreudvikling og forventningsafstemning med ledelsen omkring faglig fokus. Vi oplever generelt, at det bliver nemmere for medarbejdere at tage snakken omkring faglig udvikling - og samtidig styrker faglig udvikling i sagens natur medarbejderens værdi for virksomheden.

Eksempler på situationer hvor Kompetencetest.dk gør en forskel for medarbejderen:

 • Fokus på faglig udvikling
 • Ændringer i nuværende arbejdsbeskrivelse
 • Organisationsændringer med nye ansvarsområder
 • Optimering af dialog med kollegaer på tværs af organisationen
 • Jobsøgning, så har du styr på din faglighed

Du er altid velkommen til helt uforpligtende at ringe for at høre mere på:

tlf. 71 74 74 84


Og skriver du dig op her, holder vi dig løbende opdateret


 
Hvorfor vælge Kompetencetest.dk

Findes der ikke allerede sådan en test?

Der findes et stort antal færdigheds- og personlighedstests. Fælles for disse er, at de primært fokuserer på adfærd, personlighed og motivation - sjældent konkret faglighed.

Kompetencetest.dk fokuserer primært på faglighed, og supplerer færdigheds- og personlighedstests. Indsigt i faglighed og personlighed er en rigtig stærk cocktail i forhold til selvudvikling og udvikling af medarbejdere.

Kompetencetest.dk er udviklet af fageksperter. Det sikrer en høj standard i vores kompetenceafdækning.  Samtidig sikrer det, at vi løbende er opdateret i forhold til lovgivning, trends og udviklingen i faglige standarder.


 

Holdet bag Kompetencetest.dk


Lykke Nymann Nederland og Henrik Schøtt Kjærgaard er den primære drivkraft bag Kompetencetest.dk Derudover er der tilknyttet et netværk af relevante fageksperter og rådgivere, hvilket sikrer en høj faglig standard og løbende konceptudvikling.

Lykke Nymann Nederland

Partner

71747484


Lykke har arbejdet med HR og løn i 20 år - både i form af projekter, drift og ledelse. Hendes erfaring stammer fra såvel mindre som større virksomheder, og hun er velbevandret i kommunikation på alle niveauer. Noget, der giver stor vægt, når der skal laves et solidt udgangspunkt.

Lykkes motivation for at arbejde med kompetenceudvikling er drevet af, hvor essentielt det er, at ledelsen er opmærksom på, at medarbejderne har de rette faglige kompetencer.

Henrik Schøtt Kjærgaard

Partner

71747484


Henrik har lang erfaring inden for rådgivning om kompetenceudvikling. Han har været selvstændig i mange år, og hovedfokus har været på at forbedre effektivitet og kvalitet.

Det er blandt andet sket via rådgivning omkring kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere, som en vigtig grundsten for optimering og effektivisering af processer og systemer.
 

Kontakt

Skriv til os, hvis du har spørgsmål.


RING PÅ 71 74 74 84


 
Felter markeret med (*) skal udfyldes