én af de mest kritiske funktioner for enhver virksomhed der har medarbejdere

Lønfunktionen

Og man skal ikke være en speciel stor virksomhed, før det bliver komplekst, systemtungt og kræver stor indsigt indenfor mange faglige områder.

Det interessante ved lønfunktioner er, at medarbejdernes kompetencer ofte er baseret på egenlæring - ganske enkelt fordi der ikke findes en decideret uddannelse indenfor løn. Det bliver sjældent italesat, og ofte er tankegangen hos både medarbejder og arbejdsgiver, at hvis man arbejder med løn, så ved man naturligvis alt inden for løn.

Kompetencetest.dk inddeler lønområdet i 8 forskellige kompetencer, der samlet er dækkende for de processer og opgaver man arbejder med indenfor lønadministration:

Basis Lønkompetencer eller Controlling Lønkompetencer

Kompetencer

Kompetencetest.dk tager udgangspunkt i, at en lønmedarbejder, afhængigt af den konkrete rolle, skal have viden indenfor alle kompetencer. De enkelte kompetencer er defineret som enten “Basis Lønkompetencer” eller “Controlling Lønkompetencer”.

De grundlæggende kompetencer i forhold til lønadministration og sagsbehandling udgør:

Samlet betragter vi disse kompetencer som værende "Basis Lønkompetencer" og vi oplever typisk, at det er på disse kompetenceområder de fleste løn sagsbehandlere er "stærkest" uanset hvor mange års erfaring man har opbygget.

Vi har udover de grundlæggende kompetencer defineret fire yderligere kompetencer i forhold til lønadministration og sagsbehandling:

Samlet betragter vi disse kompetencer som værende "Controlling lønkompetencer" og vi oplever typisk at medarbejdere der er "stærke" på disse kompetencer har en baggrund fra en finansfunktion eller tilsvarende regnskabsmæssig baggrund.

Det er de færreste, der er stærke indenfor alle kompetencer og med Kompetencetest.dk bliver det tydeligt, hvilke områder, der ligger inden for medarbejderens spidskompetenceområder og hvor der med fordel kan fokuseres i forhold til faglig udvikling.

Kompetencetest

Hvordan virker det?

Indenfor hver af de 8 kompetencer har vi defineret et antal spørgsmål, opdelt på relevante hoved- og fagområder. En typisk test udgøres af mere end 30 demografiske spørgsmål og mere end 150 faglige spørgsmål, afhængig af eventuelle virksomheds specifikke spørgsmål.

Indenfor hver kompetence er der defineret spørgsmål på forskellige sværhedsniveauer, og tilsvarende udgøres spørgsmålene af en blanding af casebaserede og ja/nej spørgsmål.

Testen tager ca. én time at besvare, og efterfølgende modtager medarbejder og virksomhed en rapport der indeholder:

 1. Generel beskrivelse af det faglige koncept bag Kompetencetest.dk
 2. Oversigt over opnået score i forhold til forventet score i forhold til rolle
 3. Kompetenceoversigt, der grafisk viser opnået score
 4. Generel beskrivelse af hver kompetence
 5. Individuelle kommentarer baseret på den opnåede score
 6. Individuelle anbefalinger baseret på den opnåede score

Når testen er gennemført, vil vi afhængig af behov, gennemgå rapporten med den enkelte medarbejder.

Tilsvarende tilbyder vi en lang række rådgivningsydelser til ledelsen - alt sammen baseret på den konkrete kompetencemåling.

Eksempler på rådgivningsydelser baseret på Kompetencetest.dk:

 • Individuel tilbagemelding på kompetencerapporter
 • Team workshop baseret på kompetencerapporter
 • Afklaring og optimering af kompetencebehov
 • Konsolideret kompetencerapport til ledelse
 • Rådgivning og sparring omkring kompetenceudvikling baseret på konkret kompetencebehov
 • Træning og kompetenceudvikling baseret på konkret kompetencebehov