Modtager du de ønskede ansøgninger og faglige kompetencer?
22. december 2016

Brug jobrotation, så kommer der drøn på kompetencerne, skriver Jobcentret:

http://www.brugjobrotation.dk/kompetencetest.

Mulighederne for udvikling er til stede for virksomhederne. Jobcentret kan hjæpe i forhold til efteruddannelse og videreuddannelse.

Jobrotation, hvornår er det aktuelt? Virksomheden udvikler sig og har brug for andre kompetencer. Medarbejderen udvikler sig og ønsker videreudvikling og evt. ny rolle. Ny strategi nye kompetencer. Organisationsændring kan afføde sammenlægning af afdelinger og dermed kræve nye kompetencer.

Men hvordan sikrer virksomheden, at alle er klar og mål og strategi opfyldes? Er der medarbejdere, der med fordel kan skifte ansvarsområder/roller?  Afklaring af faglige kompetencer for de nye roller mod medarbejderens nuværende kompetencer. Det giver den bedste effektivitet og optimering. Det skaber selvindsigt og den faglige integritet bevares

Kompetencetest.dk er et online fagligt testværktøj, som afdækker medarbejderens kompetencer mod de forventede kompetencer på de enkelte fagområder. Der kan på den måde arbejdes med de områder, hvor der evt. er et gap. Dette giver et godt billede i en afdeling, hvor der kan sikres, at alle kompetencer bliver dækket.

Med Kompetencetest.dk kommer I godt fra start og belyser, hvorvidt efteruddannelse er en mulighed eller kompetencerne er til stede hos andre medarbejdere.

Godt nytår!

Lykke