Arbejdsglæde – what is right with people
8. november 2016
Nej, du har ikke brug for en kandidat med ”det rigtige CV”du har brug for en kandidat med de rigtige faglige kompetencer!
5. december 2016

Organisatorisk placering af lønfunktion og kompetencer

Lønfunktion

Er det egentlig ligegyldigt, hvor lønfunktionen skal placeres? Skal det være en del af regnskab, en del af HR eller skal lønfunktionen være en separat afdeling? Der er ikke en rigtig eller forkert løsning. Det vigtigste er, at virksomheden har taget stilling til, hvor placeringen giver bedst værdi for virksomheden.

Jeg mener, at lønfunktionen og dertil hørende ansvar og opgaver skal være synlige i organisationen. Det skaber åbenhed og mulighed for dialog og giver de bedste løsninger for medarbejderne og virksomheden.

At yderligere have beskrevne processer i lønfunktionen giver et godt overblik i forhold til snitflader mellem lønfunktionen og eksempelvis HR og Finans og herunder hvem der har ansvaret for hvilke processer og kontrol af disse. Det er afgørende viden for en beslutning for den bedste placering.

Faglige kompetencer i lønfunktionen – er de ens for alle lønansvarlige og i alle lønfunktioner? Nej, det er de bestemt ikke og det skal de nødvendigvis heller ikke være. Forskellige ansvarsområder kræver forskellige faglige kompetencer. Hvordan sikrer virksomheden, at de rette kompetencer til rette opgaver er til rådighed i lønfunktionen?

Hos Kompetencetest.dk arbejder vi netop med at afdække faglige kompetencer. Det giver selvindsigt og udvikling for medarbejderen og overblik for ledelsen. Virksomheden sikrer sig, at have de rette kompetencer til de rette opgaver til de ønskede snitflader. Det skaber fælles forståelse og gensidig respekt mellem leder og medarbejdere i lønfunktionen.

Lykke