Er du syg eller stresset?
1. november 2016
Organisatorisk placering af lønfunktion og kompetencer
19. november 2016

Positiv psykologi og arbejdsglæde

Jeg har lige læst en spændende artikel om positiv psykologi og arbejdsglæde, Center for Positiv Psykologi, Autoriseret psykolog (Cand. Psych. Aut.) Ebbe Lavendt, hvor PERMA-modellen – (en blomst jf. begrebet at blomstre) præsenteres efterfulgt af gode anbefalinger til, hvad der kan gøres for at øge arbejdsglæde. 5 parametre, som er bidrager til arbejdsglæde.

PERMA står for Positive følelser, Engagement, Relationer, Mening og At præstere. De 5 komponenter er udvalgt da de lever op til 3 kriterier:

  1. De skal bidrage til trivsel
  2. Mange skal søge det for dets skyld – ikke blot for at opnå et af de andre elementer i modellen
  3. Det skal være defineret og kunne måles uafhængigt af de andre elementer

Du finder indholdet af hvert af de 5 områder uddybet i artiklen.

Jeg kan ikke være mere enig med indholdet i artiklen. Arbejdsglæde er altafgørende for blandt andet optimalt engagement og muligheden for at præstere på sit arbejde. Risikoen for at miste fokus på arbejdsglæden, når hverdagen suser afsted og de positive følelser indimellem kommer i baggrunden, når nye og spændende opgaver kommer til, er stor!

Derfor, fokusér på de forhold, du kan gøre noget ved – det kan for eksempel være de faglige kompetencer.

Det er vigtigt vi standser op og sikre, at personlige behov og kompetencer går hånd i hånd med de faglige kompetencer. Det er energi drænende, hvis jeg mangler faglige kompetencer til indfrielse af mine personlige behov.

Giver nye opgaver anledning til udvikling af faglige kompetencer hos den enkelte?  Nye opgaver i afdelingen giver måske en mulighed for gennemgang af funktionsbeskrivelser. Med andre ord, har den enkelte medarbejder eller afdelingen de rette faglige kompetencer til nuværende eller kommende spændende udfordringer.

Hos Kompetencetest.dk arbejder vi netop med at afdække faglige kompetencer, som giver selvindsigt for medarbejderen og overblik for ledelsen. Det højner engagement og muligheden for at præstere og dermed øges arbejdsglæden hos medarbejderen samt effektivitet og kvalitet for virksomheden.

Lykke