Der tages forbehold for fejlagtig information, manglende opdateringer, prisændringer, servernedbrud eller anden grund der på nogen måde hindre adgang til produkter via Kompetencetest.dk, der skyldes forhold henhørende under Kompetencetest.dk´s  leverandører og samarbejdspartnere. Kompetencetest.dk hæfter ikke for tab som følge heraf. Ethvert krav skal rettes mod den virksomhed, der leverer/skulle have leveret den relevante ydelse.