Nej, du har ikke brug for en kandidat med ”det rigtige CV”du har brug for en kandidat med de rigtige faglige kompetencer!
5. december 2016
Modtager du de ønskede ansøgninger og faglige kompetencer?
22. december 2016

Lønadminsitrationen har (også) brug for ledelse, skriver Lars Eberhardt, Senior Sales and Marketing manager, Visma og fortsætter: ”I mange virksomheder udgør lønadminsitrationen en sort boks, hvor man sender input ind i den ene ende og får løn ud i den anden ende. Ledelsen kender sjældent alle mellemregninger og er derfor ikke klar over over, om ressourcerne egentlig udnyttes optimalt”

Og jeg er helt enig. Det er vigtigt med ledelse også i lønfunktioner.

Det er mindst lige så vigtigt, at definere roller og ansvar i alle processer. Det er både internt i virksomheden og i forhold til  samarbejdspartnere.  Processerne bliver aldrig bedre end leverandørsiden kan levere. Når virksomheden er bevidst i forhold til proces krav, giver det forøgelse af gennemsigtighed og forståelse fra leverandøren.  Og det er min erfaring, at når krav og forretningsforståelse indledningsvis er aftalt mellem virksomhed og leverandør, får virksomheden det bedste grundlag for det videre arbejde med proceser og roller.

Output i form af selve lønudbetalingen, bogføring, afstemning og rapportering bliver ikke bedre end det input, der modtages fra forretningen. Og det kan være en udfordring for en lønfunktion at kommunikere med ledelsen, hvis der mangler faglig indsigt og deraf sparring.

Hvilken form for ledelse?

Hvilke kompetencer skal ledelsen af lønfunktionen have?

Hvordan sikres faglig indsigt?

Hvordan opnås et fagligt grundlag for optimal dialog og gensidig respekt internt i lønfunktionen og med samarbejdspartnere i virksomheden?

Hvordan udvikler og fastholder ledelsen de bedste profiler med rette kompetencer til de aktuelle behov?

Hos Kompetencetest.dk arbejder vi netop med at afdække faglige kompetencer, som giver selvindsigt for medarbejderen og overblik for ledelsen. Det giver giver begge parter en indgangsvinkel til faglig dialog. Det højner engagement og muligheden for at præstere og dermed øges arbejdsglæden hos medarbejderen samt effektivitet og kvalitet for virksomheden.

Uanset om ledelsen har faglige kompetencer, vil ledelsen få forståelse og indblik i udfordringer og udviklingsmuligheder i virksomheden, lønfunktionen og stakeholders. Det bliver synligt for ledelsen, hvilken form for ledelse og sparring, der kan fastholde nuværende kompetencer og evt. udvikle andre kompetencer i lønfunktionen samt efterleve strategien.

Det er vigtigt med ledelse og faglig indsigt.

Lykke